Це велике щастя: готувати дитину до школи, потім спостерігати її перші кроки на великій стежці до знань. Василь Сухомлинський

«Школа не повинна вносити різкого перелому в життя дітей. Нехай, ставши учнем, дитина продовжує робити те, що робила вчора. Нехай нове з’являється у її житті поступово і не приголомшує лавиною вражень.» В. О. Сухомлинський

Шановні батьки та педагоги! Будьте терплячими, люблячими помічниками і порадниками. Сійте добре, мудре, вічне в душах та серцях своїх вихованців.

Памятайте: своєчасно посіяне зернятко дає багатий врожай.

Перехід дитини з дитячого садка у школу є важливим етапом її життя, який пов’язаний не лише зі зміною середовища її розвитку, а й із відповідними процесами самоусвідомлення, із зіткненням з новими проблемами, відкриттям у собі нових можливостей, тощо. /Files/images/kartinki/82671109.jpg Одним дітям це додає піднесеного настрою, відчуття виходу на новий життєвий щабель, іншим вселяє ностальгію за звичним життям у дитячому садку, часто породжує стресові стани. Тому дуже важливо, щоб у дошкільному закладі, в сім’ї допомогли дитині усвідомити, що дитячий садок і школа є ланками єдиної системи освіти і виховання, а все те, що чекає дитину у школі, є продовженням того, чим займалася, що опановувала вона раніше. Не менш важливо, щоб із перших днів перебування в школі вона на конкретних реаліях переконувалася в цьому. Все це можливе за дотримання принципу наступності дошкільної та початкової освіти.

П’ятирічні діти сьогодні у центрі уваги науковців та педагогів усього світу, що пояснюється величезними можливостями цього періоду для розвитку особистості. Унікальність періоду старшого дитинства полягає в тому, що сповнені любові і довіри до навколишнього світу діти почуваються в ньому королями. Тому батьки та педагоги надзвичайно уважно мають підходити до розвитку, виховання й навчання п’ятирічних дітей. Вченими всього світу доведено, що дошкільний вік є «золотим віком» у розвитку людини.

Наразі на державному рівні зрозуміли: будівля може бути міцною тільки тоді, коли в неї міцний фундамент. Педагоги дійшли єдиної думки: щоб досягти успіхів у вихованні та навчанні дитини освіта повинна бути безперервною. Міцний фундамент дошкільної освіти є підґрунтям подальшого шкільного життя дитини.

Наступність, спадкоємність, перспективність у системі безперервної освіти

Необхідність наступності в роботі пов’язаних між собою ланок навчання обґрунтована в працях Я.-А. Коменського, Й.-Г. Песталоцці, К. Ушинського, С. Русової. На початку XX ст. Н. Лубенець стверджувала, що « .починати виховання дітей зі школи - означає зводити будівлю на піску і без фундаменту». Своєрідним уточненням цього положення є міркування Є. Тихеєвої, яка вважала, що «старший ступінь дитячого садка на одну третину вже школа, а молодший ступінь школи на одну третину дитячий садок».

Саме в ці реалії закорінений принцип наступності, який, будучи одним із найголовніших психолого-дидактичних принципів, передбачає тісні взаємозв’язки дошкільної ланки освіти і початкової школи. Ці взаємозв’язки стосуються психофізичного розвитку дитини, формування її як особистості і вимагають узгодженості, послідовності змісту, форм і методів навчання і виховання. Саме у взаємозалежності і взаємній орієнтації двох послідовних освітніх ланок полягає неперервність, наступність навчання і розвитку.

Наступність забезпечує поступовий перехід від попереднього вікового періоду до нового, поєднання щойно здобутого дитиною досвіду з попереднім. З одного боку, вона передбачає спрямованість навчально-виховної роботи в дитячому садку на вимоги, які будуть пред’явлені дітям в школі, а з іншого — на опору вчителя на досягнутий старшими дошкільниками рівень розвитку; на здобуті в дошкільному закладі, сім"ї, знання, навички і досвід дітей; на активне використання їх у навчально-виховному процесі.

Наступність утворює простір для реалізації в педагогічному процесі дитячого садка і школи єдиної, динамічної та перспективної системи виховання і навчання, що сприяє зближенню умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів. Завдяки цьому перехід до нових умов шкільного навчання здійснюється з найменшими для дітей психологічними труднощами. При цьому забезпечується природне і комфортне їх входження в нові умови, що сприяє підвищенню ефективності виховання і навчання учнів з перших днів перебування в школі.

Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні є спрямованість педагогічного процесу дитячого садка і школи на всебічний розвиток особистості дитини. З огляду на це необхідний зв’язок програм, методів і форм навчання в дитячому садку і початковій школі. Однак структура навчально-виховного процесу має свою специфіку в дитячому садку і школі. Тому спроби штучно перенести урок у дошкільний заклад або ігрові методи проведення занять у школу є непродуктивними. Водночас елементи навчальної діяльності, що формуються в процесі навчання на заняттях у дошкільних закладах, забезпечують успішність навчання в школі.

А шкільне навчання має забезпечити взаємозв’язок, розширення, поглиблення й удосконалення отриманих у дитячому садку знань, умінь і навичок.

/Files/images/kartinki/3.png З проблемою наступності навчання і виховання пов’язана проблема їх перспективності. Якщо наступність означає врахування рівня розвитку дітей, з яким вони прийшли до школи, опору на нього, то перспективність навчання і виховання полягає у визначенні пріоритетних напрямів підготовки дітей до школи. Наступність є передумовою спадкоємності навчання і виховання — врахування школою рівня знань, умінь і навичок дітей, їх подальший розвиток; перехід від навчально-ігрової до навчальної діяльності.

Наявність внутрішнього зв’язку в змісті навчально-виховної роботи, методах педагогічного керівництва, формах організації діяльності у дитячому садку і молодших класах школи забезпечує цілісність процесу розвитку, навчання і виховання дитини.

Готовність дітей до шкільного навчання

Одним із обов’язків сім’ї і дошкільних установ є підготовка дітей до школи, від чого залежатимуть їхні успіхи в навчанні, подальший розвиток. Як правило, діти, які у старших дошкільних групах розуміють, що їх чекає у школі, володіють необхідними для навчання у ній навичками, легко вживаються у шкільне середовище. Однак не всі з них безболісно долають цей етап, що проявляється передусім у незадовільній їх успішності. Причина цього здебільшого в психологічній непідготовленості до навчання в школі. Готовність до шкільного навчання водночас є проблемою соціальної зрілості дитини. Адже, йдучи до школи, вона опиняється в реальній соціальній позиції, вперше отримавши право і опинившись перед обов’язком здійснення суспільної за змістом і формою діяльності, якою є навчання.

/Files/images/kartinki/images (1).jpg Готовність до навчання у школі є інтегративною характеристикою психічного розвитку дитини, яка охоплює компоненти, що забезпечують її успішну адаптацію до умов і вимог школи. Цей феномен постає як загальна (психологічна) і спеціальна готовність до навчання у школі, в якій розкриваються рівні розвитку тих психологічних якостей, що найбільше сприяють нормальному входженню у шкільне життя, формуванню навчальної діяльності.

Адаптація до шкільного навчання

Високий рівень адаптації дитини забезпечують виховання її у повній сім’ї, у якій нема конфліктних ситуацій; належний рівень освіти батька й матері, правильні методи виховання у сім’ї; позитивне ставлення до дітей вихователя старшої (підготовчої до школи) групи; позитивне ставлення до дітей учителя першого класу; функціональна готовність дитини до навчання у школі; сприятливий статус дитини у групі до вступу в перший клас; задоволеність спілкуванням із дорослими; адекватне усвідомлення свого становища в групі однолітків. З урахуванням цього грузинський педагог-новатор Шалва Амонашвілі стверджував, що дітей-шестиліток потрібно готувати не просто до школи (навчання читання, письмо, лічба), а готувати до ролі учнів, щоб вони розуміли свою нову позицію, нову роль вчителя, значення і зміст його вимог і оцінок.

Про наявність внутрішньої позиції школяра свідчать позитивне ставлення до вступу в школу як до природного і обов’язкового явища в своєму житті; уявлення про школу та шкільний зміст занять, інтерес до занять з навчання грамоти і лічби; надання переваги колективним заняттям над індивідуальними; позитивне ставлення до вимог дисциплінованої поведінки, очікування оцінки; визнання авторитету вчителя.

Показники готовності дитини до шкільного життя.

- Молочні зуби змінилися на постійні.

- Є бажання стати учнем.

- Уміє дотримуватися правил та вимог,установлених дорослими.

- Уміє рахуватися з думкою іншого, доброзичливо взаємодіяти,налагоджувати спільну діяльність.

- Протягом 30 хвилин і більше може займатися однією справою.

- Здатна доводити справу до кінця.

- Може близько до тексту переказати казку чи невелике оповідання.

- Уміє складати розповідь за малюнком, ілюстрацією у книжці або репродукцією картини художника: передає сюжет, виділяє головне й деталі, передає загальний настрій зображеного.

- Уміє лічити в прямому і зворотньому напрямку у межах 10, складати і розв’язувати задачі на додавання та віднімання.

Якщо хоча б один з цих показників відсутній, не слід поспішати саджати малюка за шкільну парту. Однак те, що дитина залишилася в дитсадку, важливо коректно обґрунтувати, щоб малюк сприйняв це як норму, а не покарання.

Спільна робота дошкільного закладу і школи

/Files/images/kartinki/images (3).jpgУ багатьох країнах з метою забезпечення неперервності дошкільної та початкової освіти створюють спільні навчально-виховні заклади.

В Україні напочатку 80-х років XX ст. набули розвитку навчально-виховні комплекси «дошкільний заклад-шко-ла» (на базі дитячого садка) та «школа-дитячий садок» (на базі школи). Започатковані вони у сільській місцевості з метою задоволення потреб населення в освітніх послугах, раціонального використання приміщень, а також можливості навчання дітей як дошкільного, так і молодшого шкільного віку в одному освітньому закладі. Нині вони впроваджуються і в містах.

Будучи відкритою і динамічною соціальною системою, школа-дитячий садок та дитячий садок-школа є відносно автономними навчальними закладами з власним способом внутрішнього життя. Поєднання дошкільної і початкової освіти в такому малокомплектному навчальному закладі створює передумови для реалізації індивідуальності кожного вихованця, що значно складніше зробити у масовій школі. Як свідчать дослідження, об’єднання у комплексі двох підсистем значно посилює його виховні можливості, створює умови для психологічно комфортного переходу дитини з дитсадка у школу. Особливо корисним для розвитку соціальної компетентності дітей є перебування їх у різновіковому колективі.

В нашому дошкільному закладі ми вже маємо певний досвід спільної роботи зі школою. Ми запрошуємо вчителів на свята, відкриті заняття, батьківські збори, що проходять в дитячому садку. Відвідування свят та занять дає змогу вчителю побачити майбутнього першокласника в дії , оцінити його можливості, здібності.

/Files/images/gen/Lenovo_A1000_IMG_20171106_110539.jpg Учні школи також часто беруть участь у організації та проведенні свят в дитячому садочку. Завдяки спільній роботі дошкільнята бачать, як добре бути школярем, хочуть наслідувати своїх старших товаришів, бути схожими на них. Тому в дошкільнят виникає бажання чимскоріш піти до школи та стати схожими на справжніх школярів. Діти бачать на прикладі позитивний вплив школи.

Підготовча робота з дітьми

1.Діагностика готовності до шкільного навчання.

2.Знайомство дітей зі школою (екскурсії)

3.День школи в дитячому садку.

4.День дитячого садка в школі.

5.Проведення відкритих занять.

6.Проведення відкритих уроків в 1-х класах.

Спільний план Садовського дошкільного навчального закладу і Садовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

№ з/п Зміст роботи Термін Виконавець Примітка
1 Обговорення та затвердження плану з питань наступності навчання між школою та ДНЗ 03.09.2017р. Завідувач, вихователь
2 З дітьми 5-ти річного віку провести свято “Першого дзвоника” 02.09.2017р. Вихователь
3 Екскурсія до школи, ознайомлення з територією школи та навчальних класів 05.09.2017р. Вихователь
4 Доповнити матеріал до папки – пересувки “У сім’ї першокласника” Протягом навчального року Вихователь
5 Забезпечити взаємо відвідування уроків в школі і занять в ДНЗ педагогами Протягом року Вихователь, вчитель
6 Приймати участь в педрадах ДНЗ та ЗОШ Протягом року Завідуюча, директор, вихователь, вчителі

Консультації вихователів

№ з/п Зміст роботи Термін Виконавець Примітка
1 Роль розвитку емоційно-вольової сфери в старших дошкільників Протягом року Завідувач
2 Основи формування готовності дітей 6-го року до освоєння навчальної програми Протягом року Вихователь
3 Надання допомоги школою у виготовленні обладнання для занять трудової і ігрової діяльності Протягом року Старші учні
4 Рекомендації “Розвиток мовлення – необхідна частина успішного навчання” Січень Вчитель початкових класів

Спільна робота дітей Садовського дошкільного навчального закладу і Садовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

№ з/п Зміст роботи Термін Виконавець Примітка
1 Приймати участь у святах школи: “Перший дзвоник” та “Останній дзвоник” 01.09.17 31.05.18 Вихователь
2 Батьківські збори з участю вчителя 4-го класу “Психологічна готовність до шкільного навчання” жовтень Завідувач
3 Зустріч за “круглим столом” – “Неблагополучна сім’я. Її негативний вплив на виховання дитини” травень Завідувач, директор школи

Робота з батьками у дошкільному закладі

/Files/images/kartinki/Roditeljam_1.jpg Сім’я, дитсадок, школа. Це три складові, які формують майбутнього громадянина. У кожної ланки є своє завдання, але їх поєднує одна спільна мета: виховати справжню людину. Тому зараз так актуально стоїть питання про тісну взаємодію цих систем. На сьогоднішній день дуже важливо підготувати до шкільного життя не тільки дитину, а також і батьків. Батьки насамперед повинні усвідомити себе батьками першокласника та зрозуміти всю відповідальність, покладену на них з початком шкільного життя їхньої дитини. Видатний радянський педагог В. О. Сухомлинський надавав великого значення наступності в роботі сім’ї, дитячого садка та школи. Зокрема він писав:« Готуючи дитину до навчання у школі, треба передусім дбати про багатство її духовного життя, про виховання й розвиток розуму. Батькам треба оволодіти елементарними знаннями як про шкільне, так і про дошкільне виховання.»

Тому дошкільний заклад повинен взяти на себе забезпечення необхідною інформацією батьків дошкільників. Головним завданням дошкільного закладу на сьогоднішній день є охоплення всіх дітей старшого дошкільного віку якісною дошкільною освітою. Тобто жодна дитина не повинна залишитись поза увагою дошкільного закладу. І такий курс дуже важливий і цінний на сьогоднішній день. Йдучи до школи, дитина повинна мати певний багаж знань, умінь та навичок, щоб з легкістю адаптуватися в новому колективі.

І в цьому дитячий садок має неоціненне значення. Тому треба допомогти батькам зрозуміти та усвідомити всю необхідність дошкільної освіти майбутнього першокласника. Для цього в дитсадку проводяться батьківські збори, лекції, консультації .

План роботи з батьками

/Files/images/kartinki/09f87b90ba53.jpg 1.Групові та індивідуальні консультації батькам майбутніх першокласників з метою повідомлення корисної інформації з організації життя дитини перед початком шкільних занять.

2.Лекції «Почуття сім’ї перед шкільним життям», «Критерії підготовки дитини до школи», «Психологічна готовність дитини до школи».

3.Батьківські збори «В школі до 6 років»

4.Анкетування «Чи готові ви бути батьками першокласника?

Поради батькам

1.Всіляко розвивати та стимулювати дитячу допитливість та цікавість.

2.Проводити більше часу з дитиною.

3.Звертайте увагу дитини на явища, які вам здаються звичними, а для неї в цих явищах—цілий світ.

4.Будьте завжди поруч зі своєю дитиною. Пам’ятайте—батько й мати найперші вчителі та вихователі.

5.Заохочуйте, хваліть свою дитину, радійте її успіхам, не бійтесь перехвалити дитину.

6.Ніколи не наголошуйте на недоліки та невдачі вашої дитини.

7.Цікавтесь шкільним та позашкільним життям своєї дитини.

8.Виховуйте самостійність дитини.

Кiлькiсть переглядiв: 58